РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ

разполага с високо квалифицирани специалисти с богат опит в проектирането, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор.
На постоянен трудов договор във фирмата работят 25 човека, а 83 квалифицирани инженери са ангажирани с граждански правоотношения.
Фирмата разполага и с достатъчен административен персонал, който подпомага експертите, за да бъдат изпълнявани консултантските услуги с високо качество и в срок.
Рубикон разполага със седем офиса – основният, разположен в гр. Варна и още шест в градовете София, Русе, Бургас, както и офис в Белград, Р. Сърбия, Скопие, Р. Македония и Осиек, Р. Хърватия.

Структура

Инж. Севдалин Вълнаров

е роден на 12.01.1966 г. в гр. Русе. Завършва Математическа гимназия в Русе, след това ВТУ „Тодор Каблешков”, специалност „Транспортно строителство”. От 1989 г. до 1996 г. е офицер във войските на Министерство на транспорта със военно звание капитан. От 1999 г. до 2018 г. е собственик и управител на фирма „Рубикон инженеринг”. Севдалин Вълнаров е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство от декември 2016 г.. Активен деец и основен спонсор на клуба по тенис на маса „Дунав“, гр. Русе. Загива на 24.08.2018 г. в самолетен инцидент.

 

Инж. Пламена Вълнарова

е родена на 02.09.1978 г. в гр. Варна. През 2006 г. завършва „Икономика на строителството“ в Икономическия Университет, степан бакалавър. През 2008 г. завършва Икономически Университет, гр. Варна, специалност „Икономика на недвижимата собственост“ с квалификация Магистър по икономика. През 2014 г. придобива втора бакалавърска степен – Инженер по съдебно-експертен инженеринг във ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. От септември 2018 г. е собственик и Изпълнителен Директор на „Рубикон инженеринг“ АД, Управител на клон Белград, Сърбия и клон Скопие, Македония.

Изпълнителен Директор

Инж. Лъчезар Игнатов

Образование: ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София, специалност „Транспортно строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 30 години в сферата на строителството и строителния надзор

 


Управител клон София
Управител клон Осиек

Инж. Росен Рашков

Образование: ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“, гр. София, специалност „Промишено и гражданско строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 39 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Управител на офис Варна

Таня Стоянова

Образование: Икономически университет, гр. Варна, специалност „Финанси“, квалификация Икономист

Професионален опит: 19 години

 

 

Директор маркетинг

Инж. Маргарит Мавродиев

Образование: ВИАС, гр. София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 23 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Ръководител проекти

Инж. Красимир Паралесов

Образование: ВНВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, специалност „Пътно строителство“, квалификация Инженер по транспортно строителство

Професионален опит: 35 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Ръководител проекти

Инж. Кирчо Николов

Образование: ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София, специалност „Транспортно строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 33 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Ръководител проекти

Инж. Георги Върбанов

Образование: ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София, специалност „Транспортно строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 24 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Ръководител проекти

 Инж. Тихомир Рачев

Образование: ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София, специалност „Транспортно строителство“, квалификация Строителен инженер

Професионален опит: 30 години в сферата на строителството и строителния надзор

 

 

Ръководител проекти